baner naslov1
информатор

INFORMATOR O RADU

sistematizacija

Sistematizacija

budzet

Budžet

nabavke

Nabavke

javne rasprave

Javne Rasprave

informacije

Informacije

icon separator

O nama

Kancelarija za borbu protiv droga („Sl. glasnik RS“, br. 79/2014) za potrebe Vlade koordinira rad organa državne uprave i obavlja stručne, administrativne i operativne poslove koji se odnose na borbu protiv droga.

04a

Osnovni pojmovi

o drogama
03b

Vrste droga

sve vrste droga
01a

Prevencija

Sprečavanje ovisnosti
03aa

Testiranja

na zavisnot

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DROGA

icon separator
325000

Zloupotreba droga

Statistika je trenutno u fazi pripreme.

Kontaktirajte nas
icon separator
125000

Zavisnika o Heroinu

Statistika je trenutno u fazi pripreme.

Opširnije o temi
11a

Heroin

Heroin se dobija iz opijumskog maka, tačnije heroin je derivat morfijuma (iz opijumskog maka se izdvaja morfin, a on se pretvara u heroin). Sam naziv ukazuje na opasnost koju ova droga nosi sa sobom zbog obima i brzine razvoja zavisnosti. U izvornom obliku ima izgled sitnih granula tj. kristalnog praha. Bele boje je ukoliko je čist, dok na ulici njegova boja zavisi od količine i vrste primesa koje su mu dodate, tako je najčešće svetlo smeđe ili braon boje. U heroin se dodaju paracetamol, šećer i kofein kao punioci, pa se na ulici pojavljuje heroin niske čistoće. Ima karakterističan miris, koji podseća na sirće.

11B

Kokain

Grm koke je biljka koja se uzgaja u Peruu, Boliviji, Kolumbiji, ali i u drugim delovima Južne Amerike, kao i u Indoneziji. Raste do visine od 150 centimetara. Listovi ovog grma su ovalni i glatki, i iz njih se dobija kokain.

11c

Ekstazi

Ekstazi je popularni naziv za MDMA (3,4 – metilendioksimetamfetamin) odnosno polusintetičku psihoaktivnu supstancu koja ima psihostimulativne i halucinogene efekte. Po svom hemijskom sastavu sličan je metamfetaminu i meskalinu. Proizvodi se u obliku kristalno belog praha, dok se na ulici obično pojavljuje u tabletama, ređe u kapsulama i u prahu. Najčešće se konzumira oralno ili ušmrkavanjem.

11d

Psihostimulansi

Psihostimulansi su supstance koje pospešuju motornu aktivnost (nemir, potreba za kretanjem, ublažen osećaj fizičkog umora i povećana izdržljivost), i stimulišu psihičke funkcije. Problem s ovim psihoaktivnim supstancama je u tome što imaju štetne efekte na organizam: znatno povećanje krvnog pritiska, ubrzan i nepravilan rad srca, obmane čula, povremeno i halucinacije, a nakon početnog euforičnog raspoloženja dolazi do depresije koja se može završiti samoubistvom.

Sve psihoaktivne kontrolisane supstance, po dejstvu na ljudski organizam, mogu podeliti u tri velike grupe:  stimulativne, depresorne i  halucogene.

 

Istaknute teme i aktuelnosti 

U cilјu uspostavlјanja sistema koordinacije i ostvarivanja rezultata u realizaciji Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2017. godine, relevantnim institucijama upućeno je dvadeset pet obaveštenja o osnivanju i nadležnostima Kancelarije, a izneti su i zahtevi za određivanje kontakt osoba, koje će različite državne organe i nevladine organizacije predstavlјati u budućoj saradnji sa Kancelarijom.

Opširnije o temi

Korisni linkovi

Nacionalnom Strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine (Sl.glasnik br.1/15) i njenim Akcionim planom za period 2014-2017. godine predviđeno je da nosioci aktivnosti, pored Kancelarije za borbu protiv droga, budu:

LOGO SAJT ugao desni

UREDBU  O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA